Bra utdelning på praktejder

Praktejder, Kåseberga 26 mars.


Det har varit bra utdelning på praktejder på Österlen i vår, och hittils har 4 ex. rapporterats. Den 4:e passerade Kåseberga den 26 mars.

Svarthakad buskskvätta, hona, Mälarhusen 19 mars.


Ett par av svarthakad buskskvätta finns sedan några dagar vid Mälarhusen, där arten setts i några säsonger.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.