Skärpiplärka, Simris strandäng, 2 oktober.

Stenskvätta, Simris strandäng, 2 oktober.

Buskskvätta, Simris strandäng, 5 oktober.

Kungsfågel, Simris strandäng, 5 oktober.

Lärkfalk, Grönet, Brantevik, 6 oktober.

Fjällvråk, Ekesåkra, 7 oktober.

Rödhake, Frägård, Brantevik, 7 oktober.

Gransångare, Frägård, Brantevik, 7 oktober.

Medelhavstrut, Brantevik, 10 oktober.

Sillgrissla, Skillinge, 10 oktober.

Gärdsmyg, Fruktträdgården, Brantevik, 10 oktober.

Svart rödstjärt, Skillinge, 10 oktober.

Stjärtmes, Bäckudden, Brantevik, 10 oktober.

Sävsparv, Fruktträdgården, Brantevik, 10 oktober.

Bläsgås, Laxvik, Brantevik, 11 oktober.

Berglärka, Risteören, 11 oktober.

Mindre sångsvan, Simrishamn, 12 oktober.

Dubbeltrast, Sandhammaren, 12 oktober.

Vitkindad gås, Brantevik, 13 oktober.

Sandlöpare, Mälarhusen, 14 oktober.

Skärsnäppa, Vejakåsen, 15 oktober.

Ormvråk, Bjäret, 15 oktober.

Ljungpipare, Hagestads mossaväg, 16 oktober.

Dvärgmåsar, Mälarhusen, 16 oktober.

Kaspisk trut, Brantevik, 19 oktober.

Snösparv, Simris strandäng, 20 oktober.

Kustlabb, Holken, Simrishamn, 22 oktober.

Rödbena, Risteören, 23 oktober.

Silltrut, Skillinge hamn, 24 oktober.

Skäggmes, Morfarshamn, 25 oktober.

Sidensvans, Brantevik, 29 oktober.

Svartmes, Fruktträdgården, Brantevik, 31 oktober.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.