Österlen-Magasinet:

Magnus Ullman om fågelskådning på Österlen

Läs här!

Vad är Österlen?

Österlen har aldrig varit någon administrativ enhet och därför finns inga väldefinierade gränser (ordet Österlen betyder helt enkelt "österut").

Däremot finns hur många subjektiva gränsdragningar som helst.

Men enligt en relativt spridd precisering omfattar Österlen Ingelstads, Järrestads och Albo härader – och denna maxidefinition tillämpas av Fåglar på Österlen.

Detaljkarta Brantevik

Karta ur boken Brantevik (red. Mattson & Thavenius, 2008)

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.