Större gulbena, Skillinge, 4 januari 2013.

Hökuggla, Drakamöllan, 5 januari 2013.

Sparvuggla, Tegelbruket, Fyledalen, 6 januari 2012.

Bändelkorsnäbb, Stockholmsgården, Kåseberga, 7 januari 2012.

Alkekung, Kiviks hamn, 15 januari 2006.

Sparvuggla, Triangeln, Brantevik, 15 januari 2012.

Alförrädare, Tommarpsåns mynning, Simrishamn, 16 januari 1983.

Natthäger, Vitebroar, Simrishamn, 19 januari 2007.

Vitvingad trut, Simrishamns hamn, 19 januari 2012.

Alförrädare (med knipor), Risteören, 11 februari 2013.

Vittrut, Kåseberga hamn, 11 februari 2007.

Vittrut, Skillinge, 11 februari 2013.

Bergstaigasångare, Tobisvik, 14 februari 2008.

Svarthuvad mås, Simrishamns hamn, 18 februari 2007.

Tretåig mås, Simrishamns småbåtshamn, 24 februari 1989.

Vitvingad trut (t.v., med gråtrut), Revet, Simrishamn, 26 februari 1994.

Vittrut, Simrishamns hamn, 26 februari 2011.

Vitvingad trut, Gåven, Simrishamn, 1 mars 2012.

Vittrut, Simrishamns hamn, 4 mars 2007.

Jaktfalk, Vitaby, 5 mars 2005.

Svarthakad buskskvätta, Thysells väg, Hagestads masse, 14 mars 2014.

Tretåig mås, Simrishamns hamn, 15 mars 1984.

Svarthakad buskskvätta, Mälarhusen, 19 mars 2020.

Brandkronad kungsfågel, Hagestads naturreservat, 20 mars 2014.

Svarthuvad mås, Revet, Simrishamn, 22 mars 2021.

Praktejder, Kåseberga, 25 mars 2021.

Vittrut, Revet, Simrishamn, 29 mars 2013.

Svarthakad buskskvätta, Ingelstorps ängar, 30 mars 2010.

Praktejder, Kåseberga, 26 mars 2020.

Brandkronade kungsfåglar (2 olika ex.), Hedvigsdals Nygård, 1 april 2014.

Hybrid svartkråka x gråkråka, Spraggehusen, 1 april 2014.

Brandkronad kungsfågel, Hällevik, 1 april 2020.

Stäpphök, Bäckhalladalen, 9 april 2020.

Ringnäbbad mås (första i Sverige sedan 2008), Revet, Simrishamn, 10 april 2014.

Masksädesärla, Hällevik, 12 april 2020.

Hanne och hona av svarthakad buskskvätta, Kiviks kapell, 16 april 2014.

Brandkronad kungsfågel, Bräknaryd, 28 april 2012.

Vitstjärnig blåhake, Vemmerlövs mosse, 28 april 2020.

Citronärla, Vilhelmsberg, 28 april 2020.

Intermediär stjärtmes (dvs. hybrid mellan raserna caudatus och europaeus), Sträntemölla, 2 maj 2011.

Stäpphök, Grimshög, 4 maj 2012.

Härfågel, Bäckhalladalen, 4 maj 2003.

Svarthakad buskskvätta, Mälarhusen, 4 maj 2011.

Rostgumpsvala, Kåseberga, 4 maj 2011.

Vit stork (vild fågel, ej halvtam projektstork), N Smesdstorp, 5 maj 2010.

Turturduva, Fruktträdgården, Brantevik, 5 maj 2007.

Brun glada, Glimminge strögård, 7 maj 2009.

Citronärla, Simris strandäng, 7 maj 2021.

Korttålärka, Simris strandäng, 8 maj 2021.

Vitvingad tärna, Glivarpa mosse, 12 maj 2009.

Aftonfalk, Ravlundafältet, 12 maj 2008.

Stäpphök, Brantevik, 13 maj 2008.

Aftonfalk, Hagestads mossaväg, 13 maj 2006.

Brandkronad kungsfågel, Borrby strand, 13 maj 2008.

Halsbandsflugsnappare, Fruktträdgården, Brantevik, 13 maj 2010.

Rostgumpsvala, Gislövshammar, 15 maj 2011.

Vitvingad tärna, Glimminge mosse, 17 maj 2007.

Svarthuvad mås, Revet, 18 maj 2011.

Lundsångare, Morfarshamn, 19 maj 2013.

Silkeshäger, Skillinge södra, 20 maj 2004.

Flodsångare, Vite broar, Simrishamn, 20 maj 2013.

Brandkronad kungsfågel, Stenaberga, 20 maj 2009.

Svarthalsad dopping, Simrishamns hamn, 23 maj 2013.

Vit stork (vilda fåglar, ej halvtama projektstorkar), Ekesåkra, 24 maj 2009.

Brun glada, Glimminge strögård, 2 juni 2006.

Lundsångare, Hammenhög, 3 juni 2012.

Brandkronad kungsfågel, Bräknaryd, 3 juni 2012.

Biätare, Gislövshammar, 6 juni 2004.

Svarthuvad sparv, Buskahojan, Brantevik, 6 juni 2004.

Svart stork, Stora Äsperöd, 10 juni 2014.

Brun glada, Glimminge strögård, 12 juni 2006.

Brun glada, Brantevik, 13 juni 2009.

Brandkronad kungsfågel, Brydestugan, Eljaröd, 14 juni 2012.

Busksångare, Fruktträdgården, Brantevik, 14 juni 2020.

Flodsångare, Toremosse, 28 juni 2020.

Pungmes, Glivarpa mosse, 6 juli 2009.

Tuvsnäppa, Norra viken, Morfarshamn, 26 juli 2013.

Turturduva, Brantevik, 26 juli 2007.

Medelhavstrut, Revet, Simrishamn, 28 juli 2020.

Tereksnäppa, Skillinge södra, 1 augusti 2005.

Rödhuvad törnskata, Hagestads mossaväg, 7 augusti 2013. Första fyndet på Österlen.

Havssula, Hamninloppet, Simrishamn, 12 augusti 2008.

Aftonfalk, Gnalöv, 15 augusti 2009.

Bändelkorsnäbb, Den dödes lott, 16 augusti 2011.

Svarthuvad mås, Revet, Simrishamn, 26 augusti 2014.

Storlabb, Holken, Simrishamn, 31 augusti 2014.

Fjällpipare, Bjäret, 1 september 2007.

Bändelkorsnäbb, Knäbäckshusen, 3 september 2014.

Aftonfalk, Östra Tommarp, 7 september 2014.

Stare, ungfågel med färgfelet "brun", Brantevik, 9 september 2014.

Härfågel, Östra Hoby, 10 september 2006.

Ägretthäger, Norra viken, Morfarshamn, 10 september 2020.

Brun glada, GIslövshammar, 10 september 2020.

Prärielöpare, Kyls strand, 11 september 2005.

Gräshoppsångare, Fruktträdgården, Brantevik, 11 september 2014.

Mindre skrikörn, NV Bäckhalladalen, 13 september 2004.

Svarthuvad mås, Gislöv, 13 september 2005.

Tuvsnäppa, Torupa flo, 19 september 2004.

Svarthuvad mås, Sandvik, Brantevik, 20 september 2014.

Ägretthäger, Gisslinge broar, Järrestad, 21 september 2014.

Praktejder (längst t.h.), Brantevik, 24 september 2007.

Rosenstare, Buskahojan, Brantevik, 28 september 2020.

Tajgasångare, Skillingevägen, Brantevik, 28 september 2020.

Förekommer i barrskogar i norra delen av Österlen men myckt sällsynt längre söderut. Talltita, Fruktträdgården, Brantevik, 30 september 2007.

Praktejder (t.v.), Bäckudden, Brantevik, 2 oktober 2020.

Svarthuvad mås, Revet, Simrishamn, 10 oktober 2020.

Rödhuvad törnskata, Gislövshammar, 12 oktober 2014. Första fyndet i Simrishamns kommun.

Ägretthäger (och grågäss), Glimminge Strögård, 13 oktober 2013.

Taigasångare, Fruktträdgården, Brantevik, 14 oktober 2013.

Taigasångare, Viarps mosse, 15 oktober 2013.

Amerikansk tundrapipare, SV Lilla Glimminge, 18 oktober 2005.

Nunnestenskvätta, Adlersro, Järrestad, 21 oktober 2012.

Kungsfågelsångare, Viarps mosse, 21 oktober 2009.

Taigasångare, Morfarshamn, 21 oktober 2007.

Bredstjärtad labb, Holken, Simrishamn, 22 oktober 2014.

Gråtrut (med färgfel, förmodligen leucism), Holken, Simrishamn, 22 oktober 2014.

Brandkronad kungsfågel Fruktträdgården, Brantevik, 26 oktober 2014.

Vitgumpseglare, Stenshuvud, 27 oktober 2013. Första fyndet i Sverige.

Större piplärka, Morfarshamn, 28 oktober 2007.

Tretåig mås, Simrishamns hamn, 1 november 2012.

Extremt sällsynt i Sverige efter 25 oktober. Grå flugsnappare, Knutsvik, Brantevik, 4 november 1998.

Brednäbbad simsnäppa, Kåseberga hamn, 8 november 2007.

Hybrid vittrut x gråtrut (i bakgrunden två gråtrutar), Simrishamns hamn, 11 november 1988.

Rödhalsad gås, Morfarshamn, 15 november 2010.

Bändelkorsnäbb, Kyl, 26 november 2011.

Alkekung, Simrishamns hamn, 4 december 2005.

Spetsbergsgås (längst t.h., med grå- och sädgäss), Norra viken, Morfarshamn, 10 december 2005.

Alförrädare, Simrishamn, 12 december 1983.

Vittrut, Södra hamnen, Brantevik, 12 december 1983.

Ismås, Simrishamns hamn, 12 december 2008.

Spetsbergsgås (med bläsgås t.v.), Ödemarksgården, 20 december 2011.

Större skrikörn, Glivarpa mosse, 21 december 2005.

Tretåig mås, Risteören, 27 december 2011.

Bändelkorsnäbb, Örnahusen, 27 december 2011.

Sparvuggla, Åbackarna, Simrishamn, 30 december 2011.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.