Hornugglor på Triangeln, Brantevik, sommaren 2022

Det hela började vid 22-tiden den 26 maj 2022 när undertecknad skulle släppa in Axel (katt) hos Åsa och Roger på Triangeln 6. På väg mot deras hus såg jag skymten av en uggla som flög från Triangelns gräsmatta över deras garage och försvann. "Kattuggla?", tänkte jag, för det är vad man under försommaren kan vänta sig här bland husen. 


När jag öppnade altandörren på husets baksida såg jag en uggla röra sig i de höga träden i västra kanten av tomten, och strax senare satt en ugglesiluett kort på deras teveantenn. Jag var fortfrande av uppfattningen att det rörde sig om kattuggla.


Inte förrän Axel var på plats och jag var på väg ut genom entrédörren och såg en smal ugglesiluett avteckna sig i ett av de små träden i södra delen av Evas och Nils tomt (Triangeln 4) insåg jag: HORNUGGLA!


Och nu förstod Inger och jag vad det var för mystiska läten (uggla?, duva?) vi om kvällarna hört ungefär sedan 20 maj inifrån Triangeln och på baksidan av vårt hus, Triangeln 13. Det var spelande hornuggla! Inget man väntar sig här inne bland villorna.

Nästa dag visar en inspektion att hornugglehannen sitter på dagkvist i sydöstra hörnet av den lilla oxeldungen inne på Triangeln. Hurra! Hornugglor använder ofta övergivna bon från kråkfåglar och misstanken väcks att fåglarna häckar i ett gammalt skatbo i dungens nordöstra hörn. 2022-05-27 kl 16:11.

Det visar sig att hannen uppenbarligen regelbundet sitter på dagkvist i dungens sydöstra hörn. 2022-05-28 kl 10:01.

Honan ligger mycket riktigt i det gamla skatboet, men hon är mycket svår att se - endast med god vilja kan man skymta henne. 2022-05-28 kl 10:03.

På tidiga kvällen kommer hon (notera bredare mörka band på övre bröst än hos hannen) emellertid flygande jagad av två kajor på baksidan av T13 (har de skrämt henne av boet?). Hon slår till en kort stund i ett träd, men fortsätter snart i riktning mot de högre och tätare träden på baksidan av T6. 2022-05-28 kl 19:25.

Hannen sitter fortfarande öppet och fint på dagkvist i sydöstra delen av dungen inne på Triangeln. Det ska dock visa sig att detta är sista dagen han sitter här - i fortsättningen har han skaffat sig en ny (okänd) dagkvist, gissningsvis i träden på baksidan av T6. Stojande barn, bilar, snattrande grannar, närgågna fotografer etc. blev till slut för mycket. 2022-05-29 kl 05:59.

Honan ligger på boet men är fortfarande lika svår att se (Kerstin borde ha fin direktinsyn från andra våningen på Triangeln 5, men inte ens därifrån är ugglehonan lätt att se). Två pilar marker stjärten (vänd åt vänster) och huvudet. 2022-05-30 kl 10:24.

Ugglornas dämpade rop hörs om kvällarna när det mörknat, ofta med start runt 22:20 - 22:40, och vissa kvällar ses de (eller troligen hannen) även flyga.  Han flyger som regel mot sydväst (till lämpliga platser att jaga, var de nu är) och sitter ibland på Åsas teveantenn (T6). 2022-07-08 kl 23:01.

Honan är fortfarande förtvivlat svår att se i boet, men visar sig ibland (som här) aningen mer. Men varför ser eller hör vi inga ungar? Vi börjar undra om det verkligen finns några ungar, för tiggande hornuggleungar brukar ju höras vid midnatt runt midsommar och nu är det redan en dryg vecka in i juli. Finns det några ungar över huvud taget? 2022-07-09 kl 11:20.

Hoppet är emellertid ingalunda ute - för än finns här två adulta fåglar: en hona i boet och en jagande hanne. Åsas teveantenn. 2022-07-09 kl 23:11.

Om jag inte missminner mig är Linn (T6) den första som får se honan sitta öppet på bokanten - och många av gatans invånare strömmar till för att titta. Typiskt för hornuggla är att göra sig smal i hopp om att vara osynlig (eller snarare se ut som en trädgren) när blickarna blir för närgågna. Idag skymtar en unge (kanske till och med två) i boet ordentligt för första gången, och vi kan andas ut. 2022-07-12 kl 18:09.

Med två hungriga ungar och dessutom en hona (som troligen fortfarande håller sig i boet hos ungarna) får hannen ligga i under nätterna. Han slår ibland till på teveantennen på T6 men ses även någon gång sitta på taknockarna på vart och ett av husen runt bodungen, och ibland är T5 sista anhalt innan inflygning till boet. 2022-07-13 kl 22:39.

Med sitt suveräna mörkerseende har han från sin teveantenn bra överblick över Triangeln - men tack och lov för kaninerna som springer på gräset runt dungen nattetid är han inte någon berguv, då hade de legat illa till. (Det händer att även hornuggla tar kanin, men här verkar de inte visa kaninerna något intresse.) 2022-07-13 kl 22:45.

Honan visar sig ibland öppet på bokanten - hon har nu vant sig vid Triangelns mänskliga invånare; ingen anledning att försöka se ut som en trädgren. 2022-07-16 kl 15:59.

Jubel (det vill säga symboliskt jubel) när de två coola ungarna har lämnat boet och visar sig öppet för första gången. Typiskt för ugglor är att honan börjar ruva direkt så fort första ägget är lagt, och därför är ungarna i en kull alltid olika stora. Pigge till höger och Gnidde till vänster. 2022-07-20 kl 11:46.

Honan håller om dagarna noga koll på vad som händer i ungarnas omgivning. 2022-07-20 kl 11:59.

Ungarna verkar inte tillbringa någon mer tid i boet, åtminstone inte dagtid, utan sitter ganska öppet på någon gren i den lilla dungen. Gnidde. 2022-07-21 kl 11:59.

Medan hannen är osynlig på dagarna håller sig honan kvar hos ungarna i boets närhet, men nu när ungarna lämnat boet deltar troligen även hon i jakten nattetid. 2022-07-22 kl 09:38.

Ungarna satt till en början alltid nära varandra, men hade varje dag flyttat till en ny plats (och rörde sig på så sätt medsols runt i dungen, men sågs aldrig åter sitta i själva boträdet). Men nu har de blivit modigare och sitter ibland i olika träd, inte tillsammans. Pigge? 2022-07-25 kl 21:00.

Men ibland sitter de fortfarande tillsammans - och var de sitter beror förmodligen delvis på var de råkat hamna när de blivit matade under natten. Gnidde (till vänster) och Pigge. 2022-07-26 kl 09:26.

Av föräldrarna är det fortfarande bara honan vi ser dagtid - och om hon kan hålla sig halvt dold så gör hon gärna det. 2022-08-02 kl 09:26.

"Har vi setts förut?" 2022-08-02 kl 09:32.

Hornuggleungarna chillar i sin dunge medan Alexandra och Christian (Triangeln 11) hoppar på sin studsmatta. Ofta sitter båda eller en av fåglarna i trädet närmast till vänster bakom studsmattan, så kidsens aktiviteter verkar inte bekomma dem (de vet ju inget annat - här har ju lekts och stojats varenda dag i deras liv). 2022-08-02 kl 10:14.

Förste hornugglebevakare Bengt (T5) har full koll på läget. Kikaren redo. 2022-08-02 kl 21:35.

13 dagar efter vi konstaterade att ungarna hoppat ur boet ser vi dem flyga för första gången - några meter i trädtopparna i dungen runt boet. Båda ungarna flyger upprepade gånger. 2022-08-02 kl 21:39.

Det gäller att positionera sig väl så att man får första tjing när mat levereras, huvudsakligen smågnagare. 2022-08-02 kl 21:41.

Triangeln, Brantevik, kanske inte den mest typiska miljön för häckande hornuggla. Men det tycks ändå gå bra. 2022-08-02 kl 22:07.

Under natten mellan 2 och 3 augusti har en av ungarna (troligen Pigge, den större av dem) flugit över till de höga träden väster om T6 - matleveranserna kommer ju från sydväst och det är en fördel att stå först i kön när maten anländer. Därför ser vi bara en unge inne på Triangeln den 3 augusti. Kl 21:40 hörs båda ungarna tigga - en från Triangeln och en från träden väster om T6. Kl 21:45 flyger den kvarvarande ungen upp och sitter på taknocken på T6 i 15 sekunder innan den ansluter till sitt syskon i de södra träden på baksidan av T6. 2022-08-03 kl 21:58.

Kl 21:40 den 4 augusti hörs båda ungarna tigga från träden väster om T6, men strax ses den ena ungen flyga ut och sätta sig i något träd på Ingemanssons hoja väster om T6. Den syns inte i trädet men hörs.

   Kl 21:45 kommer ena föräldern flygande kanske från tomten runt T4, passera över tomten T6 och vika av mot grandungen sydväst om Triangeln. 

   Efter någon minut ses ungen ute på Ingemanssons hoja flyga efter (siluetten ses mot himlen) och ansluter troligen till den adulta i grandungen, strax följd av den andra ungen som också ses mot himlen - korta, trubbiga vingar och flaxig flykt. Därefter hörs båda ungarna tigga från grandungen. 

   Foto visar den kvarvarande ungen i körsbärsträden på T6 strax innan den försvinner. 2022-08-04 kl 22:02.

Den 6 augusti hörs båda ungarna kl 21:50 tigga från grandungen.

   Men därefter hörs eller ses de inte mer, och har förhoppningsvis lyckligen försvunnit ut i världen.

   En märklig sommar är till ända för oss på Triangeln i Brantevik.