Alfågel, Södra hamnen, Brantevik, 2 mars.

Jorduggla, Skillinge, 2 mars.

Kaspisk trut och gråtrut (t.h.), Simrishamns hamn, 3 mars.

Kattuggla, Esperöd, 3 mars.

Berglärka, Ravlundafältet, 3 mars.

Sidensvans, Triangeln, Brantevik, 3 mars.

Sångsvan, Glimminge mosse, 4 mars.

Gulsparv, Toremosse, 4 mars.

Vigg, Simrishamns hamn, 5 mars.

Storskrake, Simrishamns hamn, 5 mars.

Havsörn, Fyledalen, 6 mars.

Turkduva, Brantevik, 7 mars.

Stare, Hagestads mossaväg, 10 mars.

Ejder, Hagestads naturreservat, 11 mars.

Korp och kungsörn, Fyledalen, 11 mars.

Mindre hackspett, Fyledalen, 11 mars.

Nötväcka, Fyledalen, 11 mars.

Trana, Kylsdammen, 12 mars.

Mindre sångsvan, Karlaby, 16 mars.

Gravand, Örnahusen, 17 mars.

Svart rödstjärt, Thysells väg, Hagestads mosse, 21 mars.

Björktrast, Hagestads mosse, 21 mars.

Gråhäger, Skillinge, 23 mars.

Sothöna, Kylsdammen, 23 mars.

Storspov, Risteören, 23 mars.

Hybrid grågås x kanadagås, Skansen, Simrishamn, 25 mars.

Bläsand, Tobisvik, Simrishamn, 25 mars.

Sånglärka, Hagestads mossaväg, 26 mars.

Sädgäss, Hagestads mossaväg, 27 mars.

Tofsvipa, Hagestads mossaväg, 27 mars.

Stjärtmes, Hagestads naturreservat, 30 mars.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.