Vitkindad gås, Kivik, 1 maj.

Mindre flugsnappare, Fruktträdgården, Brantevik, 1 maj.

Grönsångare, Hagestads naturreservat, 1 maj.

Gulhämpling, Björket, Kivik, 1 maj.

Strömstare, Forsemölla, 2 maj.

Forsärla, Forsemölla, 2 maj.

Röd glada, Fruktträdgården, Brantevik, 3 maj.

Ärtsångare, Fruktträdgården, Brantevik, 3 maj.

Vitkindad gås och storspov, Hagestads naturreservat, 4 maj.

Lärkfalk, Hagestads naturreservat, 4 maj.

Göktyta, Fruktträdgården, Brantevik, 4 maj.

Kornsparv, öster om Peppinge, 4 maj.

Kentsk tärna, Revet, Simrishamn, 5 maj.

Rödstjärt, Fruktträdgården, Brantevik, 5 maj.

Gråhakedopping, Glivarpa mosse, 5 maj.

Grönbena, Glimminge mosse, 6 maj.

Gulärla, Glimminge, 6 maj.

Näktergal, Fruktträdgården, Brantevik, 9 maj.

Mindre flugsnappare, Fruktträdgården, Brantevik, 9 maj.

Svartvit flugsnappare, hona, Hagestads naturreservat, 10 maj.

Ängshök, Sköllagårdarna, Brantevik, 11 maj.

Fältpiplärka, Heden, Stenshuvud, 11 maj.

Ängshök, Ravlundafältet, 12 maj.

Blåhake, Risteören, 12 maj.

Nötväcka, Lilla Stjärnan, Gislövs Stjärna, 12 maj.

Kaspisk trut, Revet, Simrishamn, 13 maj.

Jorduggla, Morfarshamn, 13 maj.

Svart rödstjärt, Skillinge, 13 maj.

Gräshoppsångare, Vemmerlövs mosse, 13 maj.

Nattskärra, Hylkan, 14 maj.

Blåhake, Sandvik, Brantevik, 14 maj.

Vitkindad gås (311 ex. på bilden, totalt 71 900 ex. under dagen), Tygeåns mynning, 16 maj 2020.

Forsärla, Forsemölla, 20 maj.

Rosenfink, Frägård, Brantevik, 21 maj.

Årta, Glimminge mosse, 23 maj.

Skärpiplärka, Kåseberga hamn, 14 maj.

Grå flugsnappare, Glimminge mosse, 14 maj.

Trädlärka, Stenshuvud, 15 maj.

Entita, Stenshuvud, 15 maj.

Gärdsmyg, Gislövs Stjärna, 16 maj.

Sommargylling, Ravlundafältet, 18 maj.

Rosenfink. Enstaka hannar får rött på huvud och bröst redan som 1-åringar. Frägård, Brantevik, 19 maj.

Gråhakedopping, Glivarpa mosse, 20 maj.

 Rosenfink, Gladsax hallar, 20 maj.

Sommargylling, Ravlundafältet, 27 maj.

Fältpiplärka, Ravlundafältet, 27 maj.

Ejder, Grönet, Brantevik, 28 maj.

På väg söderut – äntligen höst! Ejder, Brantevik, 28 maj.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.