Skärsnäppa, Vejakåsen, Brantevik, 1 januari.

Skrattmås, Kåseberga, 1 januari.

Vigg, Brantevik, 2 januari.

Gärdsmyg, Brantevik, 3 januari.

Kornsparv, Natthägerdungen, Kåseberga, 3 januari.

Dvärgmås, Sjumilahojan, Brantevik, 5 januari.

Snösparv, Mormors kulle, Ravlundafältet, 5 januari.

Knölsvan, Skillinge norra, 6 januari.

Alfågel, Kåseberga, 6 januari.

Havsörn, Fyledalen, 6 januari.

Kungsörn, Fyledalen, 6 januari.

Kaspisk trut, Simrishamns hamn, 7 januari.

Kornsparvar, Alingsgård, Peppinge, 6 januari.

Ängspiplärka, Skillinge norra, 7 januari.

Björktrast, Skillinge, 8 januari.

Bergfink, Skillinge, 8 januari.

Ormvråk, Glimminge mosse, 11 januari.

Stjärtand, Sandvik, Brantevik, 13 januari.

Rödhake, Kylsdammen, 15 januari.

Sädgäss, Fyledalen, 14 januari.

Koltrast, Laxvik, Brantevik, 15 januari.

Forsärla, Laxvik, Brantevik, 16 januari.

Tornfalk, Laxvik, Brantevik, 19 januari.

Steglits, Laxvik, Brantevik, 16 januari.

Storskrake, Simrishamn, 20 januari.

Pilgrimfalk, Brantevik, 19 januari.

Smådopping, Simrishamn, 22 januari.

Stenknäck, Triangeln, Brantevik, 26 januari.

Bergand, Brantevik, 28 januari.

Röd glada, Bjäret, 27 januari.

Salskrake, Simrishamn, 28 januari.

Rödvingetrast, Brantevik, 28 januari.

Svarthätta, Brantevik, 28 januari.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.