Rödstjärt, Brantevik, 3 augusti.

Röd glada, Skräddaröd, 4 augusti.

Medelhavstrut, Revet, 5 augusti.

Kentsk tärna, Revet, 5 augusti.

Svart rödstjärt, Skillinge, 5 augusti.

Ung stare med färgfelet "brun", Brantevik, 5 augusti.

Smalnäbbad simsnäppa, Sandvik, Brantevik, 6 augusti.

Fältpiplärka, Knäbäcksdösen, Ravlundafältet, 6 augusti.

Lövsångare, Brantevik, 6 augusti.

Gulhämpling, Björket, 6 augusti.

Sävsångare, Morfarshamn, 7 augusti.

Tofsmes, Ravlundafältet, 9 augusti.

Ejder, Brantevik, 12 augusti. Nästan bara hon-färgade fåglar så här års.

Kustlabb, Brantevik, 12 augusti.

Storskrake, Simris strandäng, 14 augusti.

Myrsnäppa, Risteören, 15 augusti.

Ängshök, Fyledalen, 16 augusti.

Smalnäbbad simsnäppa, Risteören, 16 augusti.

Pilgrismfalk, Risteören, 17 augusti.

Spovsnäppa, Risteören, 17 augusti.

Gluttsnäppa, Risteören, 17 augusti.

Sommargylling, Ravlundafältet, 18 augusti.

Juvenil törnskata, Hylkan, Brantevik, 18 augusti.

Mindre hackspett, Björket, 19 augusti.

Småsnäppa, Risteören, 20 augusti.

Svartsnäppa, Risteören, 20 augusti.

Medelhavstrut, Örnahusen, 20 augusti.

Större strandpipare, Skillinge södra, 21 augusti.

Kustsnäppa, Mälarhusen, 21 augusti.

Dvärgmås, Mälarhusen, 21 augusti.

Fiskgjuse, Mälarhusen, 22 augusti.

Sandlöpare, Mälarhusen, 22 augusti.

Kärrsnäppor, Mälarhusen, 22 augusti.

Ärtsångare, Fruktträdgården, Brantevik, 25 augusti.

Kaspisk trut, Brantevik, 28 augusti.

Grå flugsnappare, Risteören, 28 augusti.

Myrsnäppa, Risteören, 29 augusti.

Kustlabbar, Holken, Simrishamn, 31 augusti 2014; 326 sträckande, den högsta dagssiffra som rapporterats i Sverige.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.