Gulsparv, Grönet, Brantevik, 2 april.

Gransångare, Frägård, Brantevik, 6 april.

Nötväcka, Stenshuvud, 6 april.

Sparvhök, Fruktträdgården, Brantevik, 8 april.

Sädesärla, Brantevik, 8 april.

Ringtrast, Glimminge hallar, 12 april.

Taltrast, Gamla Järavägen, Hagestad, 13 april.

Rödvingetrast, Gamla Järavägen, Hagestad, 13 april.

Sånglärka, Hagestad Mossaväg, 14 april.

Mindre hackspett, Fruktträdgården, Brantevik, 16 april.

Fjällvråk, Bäckhalladalen, 17 april.

Större strandpipare, Simris strandäng, 17 april.

Varfågel, Bäckhalladalen, 17 april.

Trana, Bäckhalladalen, 19 april.

Sävsparv, Gladsax mosse, 19 april.

Kornsparv, Peppinge, 19 april.

Alfågel, Södra hamnen, Brantevik, 20 april.

Kentsk tärna, Revet, Simrishamn, 20 april.

Koltrast, Brantevik, 21 april.

Brun kärrhök, Grönet, Brantevik, 22 april.

Svart rödstjärt, Skillinge, 22 april.

Rödstjärt, Örnahusen, 22 april.

Bofink, Brantevik, 22 april.

Göktyta, Fruktträdgården, Brantevik, 23 april.

Rörhöna, Glivarpa mosse, 24 april.

Gröngöling, Stenshuvud, 24 april.

Forsärla, Forsemölla, 24 april.

Järnsparv, Glivarpa mosse, 24 april.

Rödhake, Glivarpa mosse, 24 april.

Gulhämpling, Björket, Kivik, 27 april.

Gluttsnäppa, Torupa flo, 28 april.

Gulärla, Örnahusen, 28 april.

Sidensvans, Kivik, 30 april.

Talgoxe, Brantevik, 30 april.

Grönfink, Brantevik, 30 april.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.