Gulsparv, Grönet, Brantevik, 2 april.

Gulhämpling, Björket, 4 april.

Kornsparv, Peppinge, 5 april.

Gransångare, Frägård, Brantevik, 6 april.

Nötväcka, Stenshuvud, 6 april.

Sparvhök, Fruktträdgården, Brantevik, 8 april.

Sädesärla, Brantevik, 8 april.

Ringtrast, Glimminge hallar, 12 april.

Ringtrast, Svingeln, 12 april.

Ringtrast, Vilhelmsdal, 14 april.

Taltrast, Gamla Järavägen, Hagestad, 13 april.

Rödvingetrast, Gamla Järavägen, Hagestad, 13 april.

Sånglärka, Hagestad Mossaväg, 14 april.

Mindre hackspett, Fruktträdgården, Brantevik, 16 april.

Fjällvråk, Bäckhalladalen, 17 april.

Större strandpipare, Simris strandäng, 17 april.

Varfågel, Bäckhalladalen, 17 april.

Trana, Bäckhalladalen, 19 april.

Sävsparv, Gladsax mosse, 19 april.

Kornsparv, Peppinge, 19 april.

Svart rödstjärt, Simrishamns hamn, 19 april.

Alfågel, Södra hamnen, Brantevik, 20 april.

Kentsk tärna, Revet, Simrishamn, 20 april.

Koltrast, Brantevik, 21 april.

Brun kärrhök, Grönet, Brantevik, 22 april.

Svart rödstjärt, Skillinge, 22 april.

Rödstjärt, Örnahusen, 22 april.

Bofink, Brantevik, 22 april.

Kaspisk trut, Revet, Simrishamn, 22 april.

Göktyta, Fruktträdgården, Brantevik, 23 april.

Rörhöna, Glivarpa mosse, 24 april.

Gröngöling, Stenshuvud, 24 april.

Forsärla, Forsemölla, 24 april.

Järnsparv, Glivarpa mosse, 24 april.

Rödhake, Glivarpa mosse, 24 april.

Gulhämpling, Björket, Kivik, 27 april.

Gluttsnäppa, Torupa flo, 28 april.

Gulärla, Örnahusen, 28 april.

Sidensvans, Kivik, 30 april.

Talgoxe, Brantevik, 30 april.

Grönfink, Brantevik, 30 april.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.