Humle- och bivandring

Allt i livet är inte bara fåglar. Den 7 juli  genomfördes en

humle- och bivandring under Göran Holmströms

ledning i Brantevik. Mycket populärt. Även om de flesta

(utom Göran, gammal fågelskådare)

missade att en bivråk flög förbi.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.