Österlen levererar

Svarthalsad trast, Baskemölla, 11 februari 2017.

 

En svarthalsad trast upptäcktes i Baskemölla den 10 februari av Ulf Wingard.

Fyndet är det första på Österlen,

och det andra i Skåne efter millennieskiftet (det tidigare gjordes 2009).

Totalt föreligger nu 9 fynd i Skåne.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.