Tallbit, Böljeslagsvägen, 3 december 2019.

Tallbit observerades inte vid Gladsax hallar på tre veckor -

men har sannolikt funnits kvar hela tiden.

Den 3 december observerades 8 ex.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.